Baumit Fasáda roka 2017

Aj 9. ročník prestížnej súťaže sledoval rovnaký cieľ ako po minulé roky: trvalé presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie tých najlepších riešení. Do súťaže bolo prihlásených 193 objektov, z nich porota nominovala 16 diel v 5 súťažných kategóriách. V kategórii Rodinný – 3 stavby, v kategórii Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť – 3 stavby, v kategórii Obnovená a adaptovaná budova – 3 stavby, v kategórii Sanovaná historická budova – 5 stavieb a v kategórii Zateplený panelový dom – 2 stavby. Odborná porota nakoniec udelila 5 hlavných cien a 1 čestné uznanie.

Odborná porota tento rok rozhodovala v novom zložení. Predsedom poroty bola tak ako v minulom roku Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., ktorá zastupuje akademickú obec (FaA STU) a je zároveň i členkou medzinárodnej poroty v súťaž Baumit Life Challenge (európska fasáda roka); Ing. arch. Imrich Pleidel, prezident SKA (Slovenská komora architektov); Ing. arch. Sebastián Nagy (sebastian nagy architects); Ing. arch. Matej Grébert (Compass); Ing. arch. Juraj Hantabal (ateliér hantabal architekti); Ing. arch. Alexander Schleicher (SPDe). Porota ocenila rôznorodosť prihlásených diel, pričom najsilnejšie zastúpenou sa stala kategória Rodinný dom.

Baumit Plyšová kocka

Večer vyvrcholil odovzdávaním Plyšovej kocky. Túto zvláštnu cenu, ktorá patrí neodmysliteľne k súťaži, spoločnosť Baumit spolu s finančnou dotáciou odovzdáva organizácii, ktorá stavia mosty porozumenia, buduje ostrovy lásky a prijatia pre ľudí s hendikepom, na okraji spoločnosti či bez domova. Cena Baumit Plyšová kocka 2017 oceňuje ľudské činy, „meniace fasádu“ spoločnosti k lepšiemu. Tentoraz ju udelili Občianskemu združeniu KRÍDLA – spolku príbuzných, priateľov a ľudí so psychickými poruchami, ktorý už 20 rokov vyvíja dobrovoľnícke aktivity, zamerané na oblasť psychických porúch. Vďaka týmto aktivitám vzniklo občianske združenie KRÍDLA (2002) a v roku 2005 aj rehabilitačné stredisko Krídla, ako prvé v Bratislave (štvrté na Slovensku). Stredisko po máha ľuďom so psychickými poruchami obnoviť a získať schopnosti či zručnosti, ktoré ochorením stratili, a uľahčuje tak ich návrat k plnohodnotnému, samostatnému životu.

Ocenené objekty:

Rodinný dom

Hlavná cena: Rodinný dom, Hrubá Borša

Architekt/Projektant: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch.

Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Realizačná firma: LEDAX, s.r.o.

Investor: ENDORFINE, s.r.o.

Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť

Hlavná cena: Bytový dom Avana, Stupava

Architekt/Projektant: architekti.sk, Ing. arch. Martin Rezník, Ing. arch. Matúš Polák, Ing. arch. Juraj Makový

Spolupráca: Ing. arch. Silvia Kračúnová

Realizačná firm

a: Colorstav-team, s.r.o.

Investor: Avana Invest

Obnovená a adaptovaná budova

Hlavná cena: Kúpalisko Zelená žaba, Trenčianske Teplice

Architekt/Projektant: Cube Design, s.r.o.

Realizačná firma: Irpex, s.r.o.

Investor: Synot, a.s.

Čestné uznanie

Kino Úsmev, Košice

Architekt/Projektant: Architekti zerozero

Realizačná firma: Cinefil, o.z.

Investor: Cinefil, o.z.

Sanovaná historická budova

Hlavná cena: Rosenfeldov palác, Žilina

Architekt/Projektant: Akad. arch. Dušan Voštenák

Investor: Mesto Žilina

Zateplený panelový dom

Hlavná cena: Bytový dom Studenohorská ulica, Bratislava

Architekt/Projektant: underconstruction, s.r.o.

Realizačná firma: Restiko, s.r.o.

Investor: Spoločenstvo Studenohorská 2-4

Do hlasovania sa opäť zapojila aj laická verejnosť prostredníctvom facebookovej aplikácie. Viac informácií nájdete na stránkach: www.fasadaroka.sk a www.baumit.sk.