Bambusy ako prirodzená súčasť mestskej zelene

Čo tak poobzerať sa po netradičných druhoch rastlín, čo by dokázali v plnej miere naplniť naše predstavy a očakávania o zeleni? Výsadba bambusov poskytuje dostatočnú masu zelene a v pomerne krátkej dobe dokáže ovplyvniť klímu v meste. Polmetrové sadeničky dorastú do ohromujúcej výšky v priebehu približne piatich rokov. Ide najmä o obrie druhy – drevnaté trávy, dorastajúce aj v našom podnebí približne do výšky trojpodlažnej budovy – ktoré sa introdukovali do Európy v poslednom období. Už na prvý pohľad sú od európskych drevín rozdielne, z čoho zatiaľ pramení naša nedôvera k nim. No možno práve teraz nastal čas lepšie ich spoznať, objaviť ich úžasné vlastnosti a začať ich naplno využívať ku všeobecnému prospechu tak, ako to robia obyvatelia mnohých krajín sveta, nevynímajúc súčasnú Európu a jej mestá. Mnohé bambusy pri správnej výsadbe a kvalitnej starostlivosti, hnojení a zálievke, dorastajú do výšky 9 m oveľa rýchlejšie, ako klasické stromy. S tým súvisí aj cena bambusových sadeníc. Keď porovnáme cenu bambusu a rovnako vysokého stromu, cena bambusovej sadenice v kontajneri môže tvoriť len zlomok ceny kontajnerovaného stromu dopestovaného v špecializovaných škôlkach. Rozdielne sú aj náklady na výsadbu…

Eva Butová, foto: But EVERGREEN GARDEN

w-20140605_121507 w-IMG_2165 w-IMG_2903 w-IMG_3019 w-IMG_4287 w-IMG_4316