Balkóny a terasy

Balkóny sú zvláštne priestory príbytkov, ktoré tvoria rozhranie medzi interiérom a voľným exteriérom, medzi súkromným a verejným, medzi uzavretosťou a otvorenosťou.

Bytový balkón sa radí k sekundárnym obytným priestorom. Tvorí exteriérovú časť príbytku a zo stavebného hľadiska ide väčšinou o vykonzolovanú konštrukciu (pretŕčajúcu pred líce fasády) bez bočných stien. Líši sa od svojej variácie – lodžie tým, že je oveľa viac vystavená poveternostným vplyvom. Jeho konštrukcia musí byť pevne previazaná s telesom stavby. Balkón so svojím viac či menej dekoratívnym zábradlím vytvára na priečelí domu buď osamotený akcent, súmernú či nesúmernú formáciu alebo hustý rytmický raster. Lodžia je tiež exteriérovým formátom príbytku, no s telesom stavby je previazaná vo väčšej miere ako balkón. Je zapustená za líce fasády a doplnená bočnými stenami. Výhodou lodžie je lepšia využiteľnosť pobytu, pretože pred dažďom a vetrom chráni oveľa lepšie. Jej nevýhodou je náročnejšia stavebná fyzika (potreba zložitejšieho izolovania stavby) a najmä výraznejší útlm presvetlenia izby k nej prislúchajúcej. Lodžia je vlastne vykrojením z pôdorysnej plochy miestnosti. Na našich sídliskách sa môžeme stretnúť aj s „prostredným formátom“, teda pololodžiou/polobalkónom, ktorý má čiastočne vysunutú konzolu podlahovej dosky a čiastočne chránené boky. Do kategórií exteriérového predĺženia bytu spadajú ešte terasy, ktoré ponúkajú najviac priestoru k pobytu „v plenéri“. Zvyčajne nimi disponujú luxusnejšie príbytky, penthousy so strešnými terasami alebo menšie obytné domy. Viac sa dočítate v aktuálnom aprílovom čísle.

Michal Lalinský, foto: archív autora