Ateliér Dekleva Gregorić

Slovinskí architekti Tina Gregorić a Aljoša Dekleva, zakladatelia ateliéru Dekleva Gregorić, boli v rámci Dní architektúry a dizajnu (DAAD) 2017 v Bratislave exkluzívnymi hosťami Clubovky, na ktorej predstavili svoje práce a spôsob, ako pristupujú ku každému projektu a jeho realizácii. História tohto pozoruhodného a mimoriadne tvorivého štúdia siaha do roku 2002, kedy obaja architekti svoje štúdium na Fakulte architektúry v Ľubľane zavŕšili magisterskými titulmi a následne nastúpili na postgraduálne štúdium v Architectural Association (AA) v Londýne. Podľa Tiny to bola po dôkladnom diplomovanom štúdiu architektúry pre oboch mimoriadna výzva. Počas londýnskeho pobytu založili organizáciu RAMTV, čo je platforma pre medzinárodnú sieť architektov. Neustále spochybňovanie zdanlivo pevných postulátov architektúry, filozofie, spoločenských vied a technológií ich povzbudzovalo k tomu, aby do navrhovania zapojili výskum rôznych navzájom súvisiacich tém. Koncept „výskum cez dizajn“ a „dizajn cez výskum“ sa stal neoddeliteľnou súčasťou rozličných projektov, ktoré založili alebo iniciovali v rámci výskumu kolektívneho bývania. Jednou z aktivít bolo spoluautorstvo na knihe Negotiate my border! (Vyjednávam si svoje hranice!) a u odbornej verejnosti vyvolala veľký ohlas. www.dekleva-gregoric.com

Zdroj DAAD, autorka: Hana Rifaiová, spracoval: Roman Nečas, foto archív. Ateliéer Dekleva Gregorić