Art Design Project

 

Art Design Project je prvou slovenskou galériou prezentujúcou kvalitných slovenských a českých tvorcov predovšetkým z oblasti úžitkového dizajnu. Propaguje slovenský dizajn v zahraničí a priťahuje na Slovensko zaujímavé zahraničné koncepty. V priestoroch na Špitálskej ulici prezentuje verejnosti autorské originály, prototypy, exkluzívne zastúpenia či sériovo vyrábané predmety. Viac nám k tomu povedala jej zakladateľka a neúnavná propagátorka Zuzana Rattajová.

Ktorým smerom sa rozvíjajú aktivity ADP?

Úlohou mojej predajnej galérie je robiť osvetu o mladých lokálnych dizajnéroch, poskytovať verejnosti informácie o domácich značkách, o dizajne porovnateľnom s tým svetovým, presviedčať o ich kvalite, plnej funkčnosti, plnohodnotnom servise a tiež o schopnosti prezentovať sa na vysokej estetickej úrovni. Iba tak slovenský dizajn prežije. V portfóliu galérie dnes nájdete renomovaných slovenských, no najmä českých autorov, ktorých produkty dnes predávajú viaceré svetové galérie. Samozrejme, nájdu sa medzi nimi aj mladí autori, u ktorých vidím úsilie preniknúť do profesionálneho prostredia, no ich práce zatiaľ nespĺňajú atribúty predaja. Týmto spôsobom im dávam priestor na sebaspoznávanie, motiváciu vyrábať v očakávanej kvalite a chuť dotvárať svoju prácu do finálnej podoby podľa požiadaviek, potrieb či dopytu trhu.

Aké dizajnové produkty možno u vás nájsť?

Osobne vnímam dizajn najmä cez sklo a porcelán. To boli pre mňa dva hlavné atribúty, z ktorých som pri výbere značiek a produktov vychádzala. Veľa sklárskych výstav som robila v spolupráci s Patrikom Illom, ktorý vedie Ateliér Sklo na VŠVU. Ponuku v ADP som však rozšírila aj o kozmetiku, šperk, textil a v sortimente nájdete i dizajnovú čokoládu od českej značky Rozbíjím se. Chcela som, aby človek vnímal dizajn cez veci, ktoré sú mu blízke a prostredníctvom nich hľadal kontext s ďalšími produktmi. Keď som tie veci dávala dohromady, nevedela som si predstaviť, ako to bude spolu fungovať, no skutočnosť ma   príjemne prekvapila a čo je dôležité, vo vzťahu k verejnosti to veľmi dobre funguje. Niekedy stačí drobnosť, ktorá človeka chytí a potom sa to už len nabaľuje.

A vaša stratégia pri predaji?

Zákazníkovi prezentujem predovšetkým umeleckú jedinečnosť, kvalitu ale aj servis. V neposlednom rade je dôležitý príbeh, ktorý sa za každým produktom skrýva. Aj o tom je výstavný formát ADP selection, kde sa v rámci krátkych eventov snažím priblížiť konkrétneho dizajnéra, jeho tvorbu či samotný príbeh. Zväčša do nich zapájam autorov, ktorí tvoria základné portfólio galérie. Cez osobný príbeh vystavených produktov sa k divákovi viac priblíži, a ten získa celkom nový pohľad na ponúkané predmety. Vec, ktorú sa rozhodne kúpiť, nadobudne zosobňujúci rozmer, už to nie je len obyčajný predmet či dekorácia…

Špitálska 7, 814 92, Bratislava | obchod@artdesignproject.sk