Architektonické štúdio Elding Oscarson

Bratislava na konci mája v rámci 7. ročníka festivalu DAAD / Dni architektúry a dizajnu predstavila verejnosti tvorbu domácich a zahraničných autorov a architektonických štúdií. Jedným zo vzácnych hostí boli aj švédski architekti Jonas Elding a Johan Oscarson, ktorí predstavili práce svojho štúdia Elding Oscarson.

V roku 2007 saw-camillas100115 ich cesty opäť spojili. A keď zistili, že sú stále na rovnakej vlne ako počas štúdií, začali pracovať na spoločných projektoch. Pre oboch sú neustále výzvou nevyšliapané chodníčky, čo napokon potvrdili už prvou spoločnou realizáciou radového domu Landskrona, ktorá medzinárodné uznanie získala veľkorysým využitím relatívne malého pozemku v tradičnej uličnej zástavbe. Projekt zaujal najmä aplikovaním niektorých prvkov súčasnej japonskej architektúry do švédskeho vidieka. Multikultúrne skúsenosti potom začali uplatňovať aj pri ďalších projektoch, napríklad pri rodinných domoch v Mölle a Tokiu, v interiéri Oktavilla v Štokholme alebo pri konverzii historického areálu pre firmu No Picnic (opäť v Štokholme). Pri medzinárodne úspešnom projekte Townhouse v Landskrone na juhu Švédska chceli prebádať iné cesty, vyskúšať nové metódy, ktoré by len nekopírovali svoje okolie, ale naopak, obohacovali ho v abstraktnej podobe. Medzinárodný úspech sa dostavil v podobe niekoľkých víťazstiev v súťažiach v USA, Veľkej Británii, Nemecku, Slovinsku a Španielsku.

Elena Stoličná, spracoval: Roman Nečas

LandskronaElding Oscarson10-2009

Townhouse – photograph Åke Eson Lindman

Oktavilla2009/09Elding Oscarson Ark

Oktavilla – photographe Åke Eson Lindman

NopicnicElding Oscarson03-2011

No picnic – photograph Åke Eson Lindman

Mölle by the sea

Mölle by the sea – photograph Åke Eson Lindman

10_Nerima_House

Nerima_House_photograph Kenichi Suzuki