Architekt

Rozhovor s arch. Imrichom Pleidelom predsedom SKA

Nedávne valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov volilo nielen svoje nové predstavenstvo, ale i predsedu. Počas jubilejného, 25. roka založenia SKA…

Read more
Provokujúci architekt z Berlína

Arno Brandlhuber sa nebojí meniť súčasný pohľad na udržateľný prístup v staviteľstve. Bez ohľadu na estetiku, skúmanie stavebných zákonov a regulácií prezentuje…

Read more
Kengo Kuma – architektúra tkaná na telo

Japonský architekt Kengo Kuma patrí medzi najpozoruhodnejších architektov súčasnej doby. Zaujme predovšetkým originálnym prístupom k betónovej architektúre, tvarom pripomínajúcej krabice…

Read more
Peter C. Abonyi zástanca kontextuálnej architektúry

  Architektúru vníma ako pravdivý odtlačok života s výrazne tvorivou participáciou jej minulých, súčasných a tiež budúcich užívateľov. Prácu na…

Read more
Minimalizovanie materiálov a tvaroslovia

  Architekti Molnár a Peráček sú dnes známou značkou. Navrhli a postavili viacero objektov, pričom najväčší ohlas získali vďaka nemalému počtu…

Read more
architekti Šercel Švec

Spolupráca architektov Andreja Šveca a Petra Šercelu začala v roku 2009 počas štúdia na FA STU v Bratislave. V tom…

Read more
H Arquitectes

V rámci 7. ročníka bratislavského festivalu DAAD / Dni architektúry a dizajnu predstavili verejnosti svoje neformálne, pravdivé a zodpovedné projekty…

Read more
Architektonické štúdio Elding Oscarson

Bratislava na konci mája v rámci 7. ročníka festivalu DAAD / Dni architektúry a dizajnu predstavila verejnosti tvorbu domácich a zahraničných autorov a architektonických…

Read more
Som tak trochu rebel

Architekt Pavol Brna prvý ateliér si založil v Žiline (1993), kde spolupracoval s architektami: Ľubicou Koreňovou, Igorom Eichlerom, Pavlom Mikolášom ako spoluautorom…

Read more
O+Ondriaš – a3a architekti

Skôr, ako architekt Jozef Ondriaš v roku 2003 so svojím synom architektom Ondrejom Ondriašom založil ateliér O+Ondriaš – a3a architekti,…

Read more
Architekt Georg Bliznakov

Vo svojej tvorbe dáva prednosť čistým líniám, jednoduchým formám, zvýrazneným farebným či materiálovým akcentom. Vyhýba sa imitáciám materiálov a veľa…

Read more
Architekti Šebo Lichý

Základnou filozofiou ateliéru je hlbšie poznať a pochopiť klienta prostredníctvom viacerých dialógov. Na ich základe sa snaží ponúknuť riešenia, nie však…

Read more