Architekt Georg Bliznakov

Vo svojej tvorbe dáva prednosť čistým líniám, jednoduchým formám, zvýrazneným farebným či materiálovým akcentom. Vyhýba sa imitáciám materiálov a veľa času venuje úvodným diskusiám s investorom, ale aj samotným realizáciám svojich projektov tým, že na stavbách pôsobí ako autorský dozor. Samostatne pôsobí ako autorizovaný architekt od roku 2003. Občas spolupracuje na jednotlivých projektoch s inými architektmi na Slovensku aj v Čechách. V tomto období sa jeho práca orientuje väčšinou na rekonštrukcie bytov, novostavby aj rekonštrukcie rodinných domov, privátnych i komerčným interiérov. Realizáciu bytu s oranžovou kockou v roku 2005 nominovali na Cenu za architektúru CE.ZA.AR.

foto: Rado Bliznakov, Juraj Kubičina, Michal Tartaľ, Juraj Allmásy, archív autora

dom 4seasons_04zima dom Druidská_01-w počítačová herňa District Prague_01-w