Ceny sú rozdané Odborná porota, zložená z dvoch skupín – hlavnej a špeciálnej zo 143 prihlásených objektov nominovala 22 stavieb. Hlavná porota pracovala v zložení Ing. arch. Andrea Bacová, Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna, Ing. arch. Ľubomír Závodný, Ing. arch. Andrej Alexy a Ing. Ľuboš Fussek. Špeciálna skupina Ing. arch. Andrea Urlandová, Mgr. Ľudovít Petránsky a Ing. arch. Ilja Skoček, st. posudzovala kategóriu Zateplený panelový dom. Z celkového počtu nominácií bolo v kategórii Rodinný dom nominovaných 5 stavieb, v kategórii Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť 6 stavieb, v kategórii Obnovená a adaptovaná budova 4 stavby, v kategórii Sanovaná historická budova 3 stavby a v kategórii Zateplený panelový dom 4 stavby. Odborná porota nakoniec udelila 5 hlavných cien a 8 čestných uznaní.

Výsledky

NOVOSTAVBY

Väčšina fasád zaznamenala vyvážený farebný repertoár. Prevládala biela farba v kombinácii so sivými a jemnými pastelovými odtieňmi. Do popredia sa dostala ekonómia a úspornosť konceptu, čo dalo zelenú radovému rodinnému domu. Jednoducho, „môj dom“ už nie je a hlavne ani nemusí byť „mojím hradom“.

  w-ZAHORSKE SADY_HC_RD_1Víťazný projekt kategória: Rodinný dom

Rodinný dom Záhorské sady, Záhorská Bystrica, Bratislava

Prihlasovateľ: OFFICE110 architekti, s.r.o., Bratislava

Autori: Ing. arch. Martin Hörmann, Ing. arch. Richard Kastel, Ing. arch. Peter Kopecký

Realizátor: MV Staving, a.s., Prievidza

Aj pri rezidenčných projektoch môžeme hovoriť o kultúre farby. Architekt Ilja Skoček st. si pri hodnotení dôsledne všímal rozdiel medzi gramatikou a poéziou. Na margo víťazného projektu povedal: „Táto bytovka má v sebe mnoho zázrakov, nie je vysoká, má veľmi dobré balkóny, je tu povedané základné merítko. Mám dojem, že by sa tam dobre bývalo…“.

w-TOPOLCANY Colorhouse 2_HC_NOVOST1Víťazný projekt kategória: Rezidenčné projekty

Bytový dom Colorhouse II.,M. Benku 4926/41, Topoľčany

Prihlasovateľ: RB ARCHITECTS, s.r.o., Bratislava

Autori: Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Martin Donoval, Ing. arch Gabriela Chvostaľová, Bc. Marek Vadovič

Realizátor: Merkom, s.r.o., Nadlice

REKONŠTRUKCIE A OBNOVA

Fasáda, v prípade rekonštruovaných domov, je príležitosťou a šancou na kreatívnu zmenu. Autori, prihlásení do tejto kategórie, hľadali dobré riešenia, udávajúce trend do budúcnosti. Našli ho v školách, ktoré boli prirodzene „detsky“ farebnejšie, ale aj v kultúrnych domoch, ktorým pristane elegancia a striedmosť. Opäť zvíťazila „niemeyerovsky“ biela!

w-KULTURFABRIK 2015_HC_REKONŠTR9Víťazný projekt v kategórii Obnovená a adaptovaná budova

Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Prihlasovateľ: ZEROZERO, s.r.o., Prešov

Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. Gabriel Boženík, Ing. arch. Milan Vlček, Ing. arch. Silvia Šillová

Realizátor: Metrostav Slovakia, s.r.o., Bratislava

REKONŠTRUKCIE A OBNOVA

Sanácia historických budov s priaznivým estetickým účinkom je ocenenia aj povšimnutia hodným počinom. Víťazná banka v Žiline má jednoducho kvalitnú fasádu, ktorá nepodľahla svojmu veku.

w-ZILINA BANKA_HC_SANOVA5Víťazný projekt kategória: Sanovaná historická budova

Banka Žilina, Legionárska 221/1, Žilina

Prihlasovateľ: Pasiv, s.r.o, Žilina

Autor: Mgr. Art. Matúš Marček

Realizátor: Pasiv, s.r.o, Žilina

REKONŠTRUKCIE A OBNOVA

Menej je viac a ešte menej je ešte viac. V prípade panelákov to platí dvojnásobne. Majú svoju prostú hrdosť, založenú na jednoduchosti a univerzálnosti. Svedčia im najmä fasády, ktoré podporujú pôvodné členenie a striedmu farebnosť. V minulosti obľúbené bizarné farebné kreácie našťastie ustupujú kultivovaným návrhom.

w-NITRA BD Sturova 1142_HC_PANEL1Víťazný projekt kategória: Zateplený panelový dom

Bytový dom, Štúrova 1442, Nitra

Prihlasovateľ: SLK Projekt, s.r.o., Nitra

Autor: Ing. Slavomír Koiš

Realizátor: EKOMONT NITRA, s.r.o., Nitra