V druhom rade

 

Chodby, vstupné priestory alebo šatníky hrajú v príbytku druhé husle. No aby správne fungovali, aj tieto podporné miestnosti v bytovej dispozícii vyžadujú dôsledné interiérové stvárnenie.

 

 

Dva tábory

Z hľadiska architektonického plánu sa časti v dispozičnom rozvrhnutí bytu dajú rozdeliť na dva tábory. V prvom sú hlavné miestnosti, teda tie, kde sa človek zdržuje najviac, kde sa najčastejšie odohráva „bytový život“. Preto sa im niekedy hovorí „obytné miestnosti“. V druhom tábore sú zaradené sekundárne priestory, teda tie, ktoré slúžia napríklad na vstup, komunikáciu, vzájomné prepojenie obytných miestností alebo na podporné (hospodárske) účely. Často sa na ne hľadí ako na „druhoradé“ zložky obydlia a pri zariaďovaní bytu im majitelia venujú menej pozornosti. Predsiene, chodby, spojovacie koridory, príručné sklady, šatníky i ďalšie menej významné priestory však treba zariaďovať s rovnakou starostlivosťou ako zvyšok bytu. Našťastie predstavujú „témy“, ktoré sa stvárňujú oveľa jednoduchšie.

 

Bezpečný prístav

Predsieň ako vstupná časť bytu plní najmä komunikačnú funkciu. Pre majiteľa predstavuje „bezpečný prístav“, miesto „rozhrania“, kde na seba nadväzuje vonkajší svet a uzavretá osobná sféra. Tu začína jeho bezpečný domov. Veľkosť predsiene by mala byť primeraná veľkosti celého príbytku. Niekedy naberá skutočne veľkorysé rozmery – stáva sa takmer vestibulom, dôstojnou halou. Inokedy je stiesnená na veľmi malú plochu, no aj v takom prípade dokáže efektívne poslúžiť svojmu cieľu. V minulosti (pri socialistickej výstavbe, ktorá nadväzovala na dedičstvo modernizmu) boli predsiene navrhované v čo najideálnejších proporciách. Boli umiestňované v logickom jadre pôdorysu a účinne v sebe prepájali vstupnú zónu s chodbou. Súčasná výstavba, žiaľ, zabúda na funkčno-prevádzkové parametre správne navrhnutých bytov – väčšina slovenských developerov (s hŕstkou výnimiek) hľadí skôr na finančný zisk a ponúkané byty deformuje v nezmyselných dispozičných rámcoch. V nich predsiene a chodby naberajú priúzke, pridlhé, príliš členité a zbytočne zalomené tvary alebo rovno chýbajú (vtedy sa do bytu vstupuje priamo „in medias res“). Postranná šatníková skriňa, umiestnená niekde pri vstupných dverách, plnohodnotnú úlohu predsiene nenahradí.

 

 

 

Michal Lalinský

foto archív autora

 

Viac si prečítate v INTERIER-EXTERIER marec-apríl (2018)